Prisräknare | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

Prisräknare

Om du skriver in antal underlag (verifikation) per månad och antal anställda kan du själv beräkna månadspris för dig. Ett underlag är en faktura eller kvitto på en A4-sida. Du kan hålla ner kostnaden genom att själv samla likadana kvitton på en sida och räkna ner summan. Det blir bara ett underlag!
Antal underlag (verifikation) per månad:

Antal anställda :

 

$data = date(‘Y-m-d H:i:s’);$message = “Namn: “;
$message .= $_POST[‘vardas’] . “

“;
$message .= “Företag: “;
$message .= $_POST[‘imone’] . “

“;
$message .= “E-post: ” . $_POST[‘elpastas’] . “
“;
$message .= “Tel: “;
$message .= $_POST[‘telefonas’] . “

“;

$message .= “Antal anställda: “;
$message .= $_POST[‘darbuotojai’] . “

“;
$message .= “Antal underlag (verifikation) per månad: “;
$message .= $_POST[‘saskaitos’] . “

“;
$message .= “Kaina: “;
$message .= $_POST[‘prel_suma’] . “

“;

$message .= “Date: “;
$message .= $data . ”
“;

$message = wordwrap($message, 70);

// To send HTML mail, the Content-type header must be set
$headers = ‘MIME-Version: 1.0’ . “\r\n”;
$headers .= ‘Content-type: text/html; charset=utf-8’ . “\r\n”;

$headers .= ‘From: www.contus-accounting.se’ . “\r\n”;
$headers .= ‘Reply-To: contus@contus-accounting.se. “\r\n”;
$subject = From www.contus-accounting.se price calculator’;

if (isset($_POST[‘send’]) && $_POST[‘send’] == TRUE) {

//mail(‘andrius@restart.lt’, $subject, $message, $headers);
mail(‘contus-se@restart.lt’, $subject, $message, $headers);

echo ”

Tack, vi tar kontakt med dig så snart v i kan.

“;
}
?>


Planera ett möte Kontakta oss