Att byta redovisningsbyrå | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

Att byta redovisningsbyrå

Undrar du om du skall byta redovisningsbyrå?

Många har tänkt samma tankar, och det börjar att bli mer vanlig att byta leverantör också i redovisningsranchen. Det kan vara mycket att  tjäna på ett byte av redovisningsbyrå.  Med riktiga verktyg och system det ger bra besparingar.

Att byta redovisningsbyrå kan också vara sunt. Antingen motivet är reducerade kostnader, eller att den existerande redovisningsbyrå är inte så tillgängligt som du önskar, eller att du önskar modernare och bättre tjänster. Vi utför hela bytesprocessen för dig och inkluderar upp till 10 timmar gratis hjälp i samband med bytet.

Varför bytta redovisningsbyrå?

Det kan vara flera grunder till det faktum att man önskar att bytta redovisningsbyrå. Många redovisningsbyråer i Sverige är små lokala kontor som inte har den organisationen eller teknologi som kan bidra till det att du får det bästa som är tillgängliga av redovisningstjänster. Ofta har mindre redovisningsbyråer också begränsat kapacitet, något som kan bidra till mindre tillgänglighet och sämre kvalitet under vissa perioder.

  • Bättre service
  • Bättre tjänster
  • Bättre tillgänglighet
  • Bättre system
  • Bättre teknologi
  • Lägre totalkostnader

Vilken tid på året är det smart att bytta redovisningsbyrå?

Många väljer att byta redovisningsbyrå vid årsskiftet och därför det kan tänkas som en naturlig tidspunkt. Dock det är inte alltid nödvändigt att vänta till ett nytt år. Vi hjälper dig med byte av redovisningsbyrå vid månadsskifte. Vilken tidspunkt som passar din situation blir klar som regel vid första möte eller telefonsamtal.

Hur sker et byte?

Vi gör hela bytesprocessen för dig. Vi kontaktar din gamla (nuvarande) redovisningsbyrå och ber om den information vi behöver för att byta till Oss på Contus. Vi förbereder den dokumentation som är nödvändig och ser till för att få registrerat tillgången till Skatteverkets e-tjänster.

Glöm inte uppsägelsetiden

Som regel har man en uppsägelsetid hos sin existerande leverantör. Den är varierande men normalt den är upp mot 3 mån. När du har tagit en beslut om att byta redovisningsbyrå, hjälper vi dig att avsluta förhållandet till din gamla redovisningspartner. Vi går i dialog med redovisningsbyrån och säkrar en ordnad och smidigt övergångsprocess.


Planera ett möte Kontakta oss