Enskild näringsverksamhet | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon klar gräns mellan dig som ägare och företaget.

Ingen juridisk person

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare ansvarar personligen för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Du kan ha anställda

En enskild näringsverksamhet kan ha anställda. Du måste registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Du kan ha flera verksamheter

Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha en revisor men alla enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga. Du kan ha flera verksamheter av olika art i en enskild näringsverksamhet. De kan inte redovisas och beskattas var för sig eftersom de räknas som en näringsverksamhet.

Registrera namnet

Namnet på en enskild näringsverksamhet kan registreras hos Bolagsverket och i vissa undantagsfall är en sådan registrering ett krav. Registreringen ger ensamrätt till namnet i en specifik bransch i det län där verksamheten bedrivs.

Skatter och avgifter

I en enskild näringsverksamhet är det vinsten du skattar för. Skatten betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen. Så kallad F-skatt. Vinsten i verksamheten är dina intäkter minus dina kostnader. Du har också rätt att göra ett schablonavdrag på maximalt 25 procent för egenavgifterna som är avdragsgilla. Beloppet som blir kvar av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott.
Efter att du betalat egenavgifter och kommunalskatt samt eventuell statlig inkomstskatt kan du göra egna uttag av det som finns kvar av verksamhetens överskott. Det dras ingen skatt för egna uttag.

Beställ registr. av enskild firma

Kr. 1.600 + moms => Kr 2.000

Jag bekräftar härmed tjänstebeställningen från Contus Ekonomi AB. Jag faktureras kr 1.600, – ex moms för denna tjänst. Det tillkommer 900 kr avgift från Bolagsverket. Jag förstår att Contus Ekonomi AB producerar sin tjänst med hjälp av standardiserade dokument och detta är icke specifik rådgivning eller “skräddarsydda” dokument. 
Jag förstår att jag kan behöva söka profesionell juridisk rådgivning som kan vara mer relevant för min speciella situation om sådan uppstår.
 Jag har läst, förstått och godkänt villkoren  för tjänsten.

Planera ett möte Kontakta oss