Redovisning | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

Redovisning

Redovisningsbyråtjänster: Löpande bokföring

Löpande bokföring är vårt huvudsakliga verksamhetsområde för att vi är en redovisningsbyrå. Vi har alla insatser som behövs (kunskap, erfarenhet, programvaror och tålamod) för åstadkomma ett tillfredsställande arbetsresultat. Vi utför löpande bokföring åt alla företagsformer: aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och bostadsrättsföreningar. I arbetet ingår givetvis att avsluta räkenskaperna gällande årsredovisning, bokslut och  förenklat bokslut. Vår redovisningsbyrå kan också hjälpa dig med bokslutet om du bestämmer dig för att göra bokföringen själv.

Redovisningsbyråtjänster: Deklarationer

Vi bistår dig med deklarationsarbete till skatteverket och andra myndigheter. Vi hjälper dig med skattedeklarationer, förenklade skattedeklarationer, momsdeklarationer och skalbolagsdeklarationer. Det är inget problem för oss att upprätta företagets eller din egen inkomstdeklaration snabbt och enkelt.

Traditionellt eller modernt redovisningsbyrå?

Det som skiljer oss  från alla åtskilliga redovisningsbyråer är att vid sidan av den traditionella arbetsmetoden (insändning av kvitton, kundfakturor, leverantörsfakturor och kontoutdrag) så erbjuder vi fullständig online-hantering med vårt online redovisningssystem som heter Fortnox. Det här programmet integrerar alla delar av företagets ekonomi (bokföring, löner, fakturor m.m.) och gör det möjligt att på ett säkert sätt komma åt sin bokföring och rapporter från i princip vilken dator som helst med internetanslutning. Det ger möjlighet att ha en helt digital hantering av bokföringen genom att alla underlag för bokföringen kan skannas in och förvaras på en trygg digital arkivplats. Både du som kund och vi som redovisningskonsult har tillgång till programmet. Kundens redovisningsresultat blir tillgänglig i vårt online redovisningssystem så fort din redovisningskonsult har färdigställt arbetet. Vi ser varandras arbete och den redovisade tiden i programmens tidsredovisning som kan  t.ex. bli underlag för fakturorna. Vi kan ta emot dina leverantörsfakturor, skanna in dem och skicka ut dem för din elektroniska attestering innan dessa blir bokförda och sedan betalda av antingen dig själv eller dina anställda.

Redovisningstjänster

Contus levererar redovisningstjänster från A till Å, och säkrar att din redovisningsresultat blir levererat i tid både till revisor och offentliga myndigheter. Vi använder det nyaste inom teknologiska lösningar för att göra redovisningen så effektiv och överskådlig som möjlig.  När vi för bok, gör vi gärna följande aktiviteter:

  • Fakturering av utgående fakturor
  • Sortering och kontering av verifikationer
  • Bokföring av verifikationer i ett redovisningssystem
  • Avstämning av bankutskrift mot huvudbok
  • Beräkning och inlämning av momsdeklarationer
  • Beräkning och inlämning av deklarationer för arbetsgivaravgift och A-skatt
  • Utarbetning av självdeklaration, skattedeklarationer och årsredovisningar
  • Överlämnande av redovisning till revisor och/eller offentliga myndigheter

Når du blir kund i Contus Ekonomi AB får du en egen redovisningskonsult som vill vara din fasta rådgivare inom redovisning, skatt och ekonomi. Kontakta oss för frågor om hur vi kan komma igång med din bokföring!


Planera ett möte Kontakta oss