Bokföring för din ekonomiavdelning | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

 Bokföring för din ekonomiavdelning

Vi erbjuder anpassade ekonomi och redovisningtjänster till din ekonomiavdelning. Våra anställda har spetskompetens inom ekonomi och redovisning. Du väljer om de skall jobba hos dig eller i våra lokaler. Vid att outsourca hela eller delar av redovisningsarbetet till oss frigör du egna resurser till annat och reducerar kostnaderna. Om ännu större kostnadsreduktion krävs vi kan flytta mekaniska delar av arbetet till Baltikum. Ring oss gärna på tlf 08 446 80 398 för en oförpliktande samtal.

Vi önskar  täcka dina behov genom att ge en skräddarsydd hjälp till din ekonomiavdelning. Genom att sätta ut delar av bokföringen till oss friger du din interna kapacitet, i tillägg till att det ofta kan vare betydligt kostnadsbesparande.

Varför skall jag fundera på att outsourca redovisningen?

När man värderar kostnader och nytta upptäcker man ofta att outsourcing har betyder lägre kostnader och bättre ekonomistyrning. Verksamheter som sätter ut hela eller deler av bokföringen berättar om besparingar på mellan 15-40 % i tillägg till reducerat kompetensbehov internt, och lägre kostnader i förbindelse med sjukdom och sjukskrivningar. Ett samarbete med extern redovisningsbyrå ger också synergieffekter i form av nya tanker om egna processer och effektivisering.

Hur vi kan hantera din bokföring?

Fortsatt vill många bli överraskade över de teknologiska framsteg som har präglat tjänsteproduktion de sista 10 åren. Med automatiserat dataflöde vill alla ha tilgång till relevant information när de behöver det, där de behöver det. Exempelvis kan fakturor bli skannade och sändas direkt till oss för kontering. Därefter sänds de vidare på elektronisk flöde till sina attesterings- och godkänningsrutiner.

Flexibilitet och riktig sammansätting?

Det finns otaliga sätt  för oss att samarbeta på. Viktiga frågor kan dyka upp. Vad skall ske med anställda som utför de aktuella uppdragen idag? Vilka delar av redovisningsarbetet skall sättas ut? Hur skall bokföringsunderlaget levereras, när kommer rapporterna med mera.

Vi vill i ett samarbete med dig finna en balans som är flexibel, samtidig som bästa praxis och standarder används. Ett resultat av detta vill vara tjänstebeskrivning som också synliggör stordriftsfördelarna som kommer dig till nytta.

Teknologi, system och processer

Vi är en pan-nordisk kedja och därför har vi stordriftsfördelar, teknologi och system som få andra redovisningskontor innehar. Många upplever att kostnaden i investeringar och kompetens blir för hög till att de själva kan utnyttja möjligheter som ligger i teknologi, system och processer. Dessutom få har tillgång till arbetsmarknaden i Baltikum som erbjuder redovisningsfolk till mycket rimligare kostnader.

Fackfolk och kompetens

Vårt fackfolk är kontinuerlig uppdaterat spetskompetens inom redovisning och ekonomi. Att föra bok för andra handlar om att få täcka verksamhetens behov innom redovisning och ekonomi, till en lägre kostnad och med hög kvalitet. Och det är alltid vara högsta prioritet.


Planera ett möte Kontakta oss