Kom ikapp med bokföringen | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

 • Kom ikapp med bokföringen

  Kom ikapp

  Har du kommit i en olycklig situation med din bokföring? Du är inte ensam, men få redovisningsbyråer har resurser för att prioritera denna kundgrupp eftersom de har fokus på existerande kunder. Vi kan hjälpa dig att komma ikapp med bokföringen.

  ”Kom ikapp” är en tjänst för dig som vanligtvis för bokföring själv, men som nu behöver hjälp. Vi kan hjälpa dig, men det vill kosta mer än löpande redovisning.

  Om tjänsten

  Till skillnad från våra ordinära redovisningtjänsten det handlar inte om löpande redovísninstjänsten. Du får inte löpande redovisning. All bokföringsresultat  kommer på e-mail eller som ifyllda pappersdeklarationer, årsredovisningar med mera. Du kan därefter signera dem och lämna till myndigheter.

  Tjänsten används oftast vid bokslut i vid nedläggning,  årsrapportering eller när du ligger långt bak gällande frister.

  Förutsätningar

  • Du har färre än 500 verifikationer.
  • Du levererar kontoutskrifter vid beställning av tjänsten.
  • Du levererar saldobalanser vid beställning där det funnits aktivitet i tidigare bokföring. TEX en Sie4 fil
  • Du levererar verifikationer samlat vid beställning så att alla rörelser på bankkonton kommer fram.
  • Du ger en kort beskrivning/kommentar till dina verifikationer vid beställning om det finns ett behov.
  • Lägsta kostnad för denna tjänst är 5000 kr + moms, och detta belopp måste betalas förskott.

  Arbetet är baserat på övertid och vill därför kosta 650 kr per time + moms. Jobbet blir utfört inom 4 veckor, givet att förutsätningar ovanför är uppfylda.

  Eventuella fel/brister på ditt bokföringsunderlag

  Om det är fel och/eller brister på bokföringsunderlag du sänder in vill vi att du kan ta emot e-post där vi upplyser om detta. Sådan e-post måste besvaras inom 3 dagar. Om detta inte bli gjort vill vi utföra uppdraget in enlighet med god redovisningsed och Reko, men då måste du vara medveten att:

  • Uttag utan tillräcklig dokumentation skall behandlas som privata uttag, vilket ger något högre moms/skatt.
  • Insättningar utan tillräcklig dokumentation skall också medföra högre moms/skatt.
  • Om man har ingen kontoutskrift, kan vi inte fullföra uppdraget.
  • Om balansrapporten  (eller SIE filen) saknas och du har haft aktivitet tidigare, kan vi inte fullföra uppdraget.

  I tillfäller där vi kan inte  fullföra uppdraget minimibelopp blir inte tillbakabetalt, så vi rekomenderar att du beställer tjänsten bara när du är säker att du kan levererera komplett bokföringsunderlag.

  Vad vi leverar till dig

  De färdiga rapporterna till myndigheterna leveraras via e-post eller vanlig post för din signatur. Om vi får tekniska möjligheter från dig (tillgång till fjärrstyrd dator med installerat din e-legitimation och lösenord) så kan vi ladda rapporter till myndigheterna direkt till Skatteverkets system.


 • Planera ett möte Kontakta oss