Registrera en filial i Sverige | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

Registera en filial av ett utländskt bolag i Sverige

Många utländska och inhemska entreprenörer väljer att registrera ett utländska bolag i Sverige. Bolaget du registerar är en juridisk person precis som aktiebolag i Sverige vilket innebär att man har en har full ansvarsbegränsning.

Svensk Utlandsregistrerad Filial (SUF)

Svensk Utlandsregistrerad Filial (SUF) är idag Sveriges störst växande företagsfom. Man registrerar en svensk filial till ett utländskt bolag, som man äger. När detta är klart har du samma förutsättningar som ett svensk aktiebolag men ofta på bättre villkor. Du erhåller ett svenskt organisationsnummer och du kan momsregistrera företaget samt bli godkänd för F-skatt..

Du kan ha anställda

En filial (SUF) kan ha anställda. Du måste registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Skatter och avgifter

SUF betalar 20,6 procent i bolagsskatt på den vinst som företaget haft under året precis som aktiebolaget. Ägaren beskattas för lön för utfört arbete eller utdelning på aktierna. I ett SUF fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning som betalas ut genom modersbolaget. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier.

Beställ registr. av filial Kr. 2.400 + moms => Kr 3.000

Jag bekräftar härmed tjänstebeställningen från Contus Ekonomi AB. Jag faktureras kr 2.400, – ex moms för denna tjänsten. Det tillkommer 1.900 kr avgift från Bolagsverket. Jag förstår att Contus Ekonomi AB producerar sin tjänst med hjälp av standartiserade dokument och detta är icke specifik rådgivning eller “skräddarsydda” dokument. Jag förstår att jag kan behöva söka profesionell juridisk rådgivning som kan vara mer relevant för min speciella situation om sådan uppstår.
Jag har läst, förstått och godkänt villkoren för tjänsten.

Planera ett möte Kontakta oss