Švediška komanditinė ar prekybinė įmonė | Buhalterinė apskaita ir įmonių steigimas Švedijoje – Contus Ekonomi AB
Buhalterinė apskaita ir įmoniu steigimas Švedijoje Skambinkite +46 (0)79 304 0912


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar

Handelsbolag eller kommanditbolag

Ett handelsbolag ska ha två eller flera delägare. Delägarna kan vara privatpersoner eller företag. Ett handelsbolag är en juridisk person. Delägarna bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn.

Personligt och solidariskt ansvar

I ett handelsbolag är delägarna alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort.

Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Skriv kompanjonavtal

Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal. I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill går ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

 • Avtala om
 • Arbetsfördelning
 • Arbetstider
 • Uttag och övriga förmåner
 • Säkerheter för lån
 • Ränta på insatt kapital
 • Befogenheter – vem som har rätt att göra vad
 • Hur överskottet ska användas
 • Hur eventuella förluster ska delas
 • På vilka villkor nya delägare ska kunna ansluta sig
 • Hur företaget ska värderas om en delägare vill dra sig ur eller dör
 • Åtgärder vid långvarig sjukdom
 • Ömsesidiga försäkring

Handelsbolag kan ha anställda

Ett handelsbolag kan ha anställda. När man anställer någon i ett handelsbolag tar man på sig vissa förpliktelser och det kan därför vara bra att tänka lite extra på det personliga ansvaret. Handelsbolag behöver i de flesta fall inte ha en revisor men alla handelsbolag är bokföringsskyldiga. Delägarna räknas inte som anställda..

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där det ska finnas minst en delägare som endast ansvarar med insatt kapital i bolaget. Sådan delägare kallas kommanditdelägare. Minst en delägare, den så kallade komplementären, är alltid obegränsat personligt ansvarig. I övrigt är reglerna desamma som för handelsbolag.

Skatter och avgifter

I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst. Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Under året kan du som delägare ta ut pengar ur ditt bolag. Det kallas för eget uttag.

Handelsbolag : så räknas skatten ut

Skatter och avgifter i handelsbolaget baseras på verksamhetens överskott under året. Nedan följer ett exempel på hur skatten ska räknas

Bolagets intäkter 1.000.000
-Kostnader -500.000
=Vinst (Enligt ert kompanjonavtal blir din andel av årets vinst 50 % x 500 = 250.000) =250.000
-Schablonavdrag 25% (avdraget görs eftersom egenavgifterna är avdragsgilla) -62.500
=Verksamhetens överskott =187.500
-Grundavdrag (varierar med inkomsten) -27.600
=Beskattningsbar förvärvsinkomst =159.900
*Egenavgifterna (socialavgifterna) beräknas på verksamhetens överskott 28,97% (187.500 x 0.2897) -54.319
*Den beskattningsbara förvärvsinkomsten beskattas med:
Kommunalskatt ca 31% varierar mellan kommunerna (159.900 x 0.31) -49.569
Statlig skatt:
20% på belopp över 384.600
25% på belopp över 545.200
Stalig skatt därmed 0 kr
Skatter totalt =103.888
Vinst =250.000
Skatt -103.888
Kvar efter skatt =146.112
*Egenavgifterna beräknas alltid på verksamhetens överskott.
*Kommunal och statlig skatt beräknas på den beskattningsbara inkomsten, dvs. verksamhetens överskott reducerad med ett grundavdrag.

Beställ registr. av handelsbolag Kr. 1.100 + mva => Kr 1.375

Jag bekräftar härmed tjänstebeställningen från Contus Ekonomi AB. Jag faktureras kr 1.100, – ex mva for denna tjänsten. Det tillkommer 900 kr avgift från Bolagsverket. Jag förstår att Contus Ekonomi AB producerar sin tjänst med hjälp av standartiserade dokument och detta är icke specifik rådgivning eller “skräddarsydda” dokument. Jag har blivit uppfordrat att söka profesionell juridisk rådgivning som kan vara mer relevant för min speciell situation. Jag har läst, forstått och godkänt vilkårer för tjänsten.

Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar