Švediško AB steigimas | Buhalterinė apskaita ir įmonių steigimas Švedijoje – Contus Ekonomi AB
Buhalterinė apskaita ir įmoniu steigimas Švedijoje Skambinkite +46 (0)79 304 0912


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar

Švediško AB steigimas

Švediška uždaroji akcinė bendrovė (Aktiebolaget) yra verslo organizacija, kuri tinka, kai yra keli verslo savininkai. Uždaroji akcinė bendrovė (Aktiebolaget) yra atskiras juridinis asmuo, ir todėl yra visiškai atskirta nuo savininkų turto. Savininkai nerizikuoja daugiau, negu įnešė į akcinį kapitalą.

Reikalinga apmokėti 25.000 kronų akcinį kapitalą

Kai jūs steigiate uždarąją akcinę bendrovę, tai jūs turite turėti mažų mažiausiai 25 000 kronų akcinį kapitalą. Akcinis kapitalas žinoma gali būti ir didesnis. Kapitalo dydis priklauso nuo akcijų kiekio ir jų nominalios vertės, o akcija yra savotiškas pažymėjimas, kad turime dalį bendrovės kapitalo ir balsų. Akcinis kapitalas kaip taisyklė apmokamas pinigais į kaupiamąją bendrovės sąskaitą, tačiau yra galimybė kapitalą apmokėti ir turtu (apportegendom). Šiuo atveju bendrovės steigimas gerokai pabrangsta, nes steigimo procese turi dalyvauti auditorius, kuris įvertina turtinį įnašą ir pateikia savo išvadą.

Kaip valdoma švediška akcinė bendrovė?

Mąstant apie švedišką akcinę bendrovę, reikia turėti galvoje, kad nors jūsų bendrovė ir turi vieną akcininką, joje turi būti mažiausiai du valdybos nariai. Jei yra tik du nariai, tuomet vienas iš jų yra tikrasis valdybos narys (styrelsemedlem), o antrasis yra valdybos nario pavaduotojas (styrelsesupleant) – jis ima veikti tada kai pirmasis narys tampa neveiksniu. Tas vienintelis tikrasis valdybos narys tuo atveju atlieka valdybos pirmininko funkcijas. Valdybos narys (valdybos pirmininkas) šiuo atveju pasirašo už įmonę ir ją atstovauja. Galimos ir kitokios parašų kombinacijos: pvz. kiekvienas valdybos narys turi parašo teisę, du valdybos nariai turi parašo teisę.  Tokia neišvengiama lietuviškos UAB pareigybė kaip direktorius švediškoje UAB yra neprivaloma, o jei ji ir yra, tai jo parašas daug galios neturi. Be abejonės tas pats žmogus gali būti valdybos nariu ir  įmonės direktoriumi. Reikia prisiminti, kad valdybos posėdžiai privalo būti reguliarūs ir protokoluojami.

Švediškos akcinės bendrovės akcininkas gali turėti įtaką įmonėje, tiek rinkdamas norimus valdybos narius, tiek akcininkų susirinkimo nutarime nubrėždamas strategiją įmonei, kurią įmonės valdyba privalo vykdyti. Taip pat akcininkų susirinkimas išrenka audito įmonę. Auditorius peržiūri tiek įmonės finansinę atskaitomybę, tiek ir valdybos posėdžių protokolus bei direktoriaus įsakymus. Mažos švediškos įmonės gali ir neturėti auditoriaus.

Užsakyti aktiebolag steigimą Kr. 3.000 + mva => Kr 3.750

Aš patvirtinu, kad aš užsisakau šią paslaugą iš Contus Ekonomi AB. Šios paslaugos kaina yra 3.000 SEK be PVM. Tai pat papildomai man reikės sumokėti 1.900 SEK mokestį už įmonės registravimą Švedijos registrų centrui (Bolagsverket). Aš suprantu, kad Contus Ekonomi AB teikdama šias paslaugas, naudoja standartinį steigimo dokumentų rinkinį, ir tai yra nėra konkretūs patarimai tinkantys mano situacijai ar specialiai mano situacijai pritaikyti steigimo dokumentai. Man buvo pasiūlyta esant neaiškumams dėl steigimo proceso pasitarti su profesionaliu teisininku, kurio konsultacijos gali būti labiau tinkamos mano konkrečiai situacijai. Aš perskaičiau, supratau ir sutikau su švediškos akcinės bendrovės steigimo paslaugos teikimo sąlygomis.

Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar