Privatumo politika | Buhalterinė apskaita ir įmonių steigimas Švedijoje – Contus Ekonomi AB
Buhalterinė apskaita ir įmoniu steigimas Švedijoje Skambinkite +46 (0)79 304 0912


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar

Privatumo apsaugos politika

Contus Ekonomi AB

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-07-22

Mes, Contus Ekonomi AB, saugome jus ir jūsų asmeninį privatumą. Mums svarbu, kad pateikdami mums savo informaciją jaustumėtės saugūs. Todėl jūsų asmens duomenis tvarkome atvirai, atkreipdami dėmesį į jūsų privatumą.
Šioje privatumo apsaugos politikoje, kuri taikoma visiems, kurie bet kokiu būdu naudojasi Contus Ekonomi AB paslaugomis ar produktais ir/ar kitaip su mumis susisiekia, mes paaiškiname, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis ir kokias Jūs teises turite pagal galiojančius asmens duomenų teisės aktus.

Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakinga Contus Ekonomi AB, org.nr 556893-7626, Krossgatan 25, 162 50 Vällingby. Visada maloniai kviečiame susisiekti su mumis, jei turite klausimų, susijusių su šia politika ar kitais duomenų apsaugos klausimais. Kilus klausimams dėl duomenų apsaugos ar norint pasinaudoti savo teisėmis pagal aukščiau nurodytas teises, su mumis lengviausia susisiekti el. paštu: privacy@contus.lt.

1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra visa informacija, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai priskirta fiziniam asmeniui. To pavyzdžiai – nuo ​​asmens kodų ar socialinio draudimo numerių iki el. pašto adresų, bet taip pat ir užšifruota informacija gali būti laikoma asmens duomenimis, jei ji gali būti susieta su fiziniais asmenimis.

2. Kas yra asmens duomenų tvarkymas?

Sąvoka „tvarkymas“ yra plati ir apima daugumą dalykų, kuriuos galima atlikti naudojant asmens duomenis. Viskas nuo  duomenų rinkimo bei saugojimo iki jų pakeitimo, grupavimo, naudojimo ar ištrynimo yra laikoma duomenų tvarkymu.

3. Kada renkame asmeninius duomenis apie jus?
Duomenys, kuriuos patys pateikiate mums
Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate, pvz. kai lankotės mūsų svetainėje, įsigyjate tam tikrą produktą ar paslaugą, užsiregistruojate gauti mūsų naujienlaiškį, susisiekėte su mumis ar naudojatės skaitmeniniais kanalais.

Duomenys, renkami, kai naudojatės mūsų paslaugomis
Kai naudojatės mūsų paslaugomis, įrašome informaciją apie jūsų naudojimą. Ši informacija apima statistinę informaciją apie tai, kuriuose puslapiuose lankotės ir kaip elgiatės svetainėje, bet taip pat gali apimti operacinę sistemą, naršyklės versiją, IP adresus, slapukus ir unikalius identifikavimo failus. Statistiniai duomenys yra anonimiški, iš jų neįmanoma atpažinti konkretaus fizinio žmogaus.

Duomenys iš kitų šaltinių
Asmens duomenis renkame iš kitų šaltinių, pvz. partneriams ir kitiems tiekėjams, kad visada turėtume atnaujintą informaciją apie jus. Pavyzdžiui. adreso informacija Mes taip pat renkame jūsų informaciją tais atvejais, kai jūsų darbdavys yra pasirašęs su mumis sutartį dėl, pavyzdžiui, darbo užmokesčio apskaitos ir kai mums pateikė jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kad su jumis būtų bendraujama dėl sutarties. arba kad paslauga turi būti suteikta jums jūsų darbdavio vardu.
4. Kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis?
Tam, kad galėtume teikti Jums paslaugas ir prekes, privalome tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
Mes daugiausia tvarkome jūsų duomenis:

  • Teikdami mūsų paslaugas (paprastai Jūsų darbdavio pageidavimu)
  • Tvarkyti klientų aptarnavimo reikalus ir kitus užsakymus
  • Reklamuodami prekes bei paslaugas, kurios jus gali sudominti
  • Tobulinkite savo paslaugas ir prekes, pavyzdžiui, tirdami ir vertindami klientų pasitenkinimą arba rinką.

5. Kokį teisinį pagrindą turime tvarkyti Jūsų asmens duomenis?
Kad būtų leista tvarkyti asmens duomenis, tam turi būti teisinis pagrindas. Contus Ekonomi AB tvarko asmens duomenis šiais tikslais ir šiais pagrindais:

Kokiais tikslais tvarkome jūsų asmens duomenis? Kokį teisinį pagrindą turime tvarkyti? Kokių kategorijų asmens duomenys yra tvarkomi? Kiek laiko jūsų duomenys saugomi?
Tvarkyti užklausas, pvz. klausimų apie mūsų paslaugas / produktus. Teisėtas interesas. • Asmens tapatybės duomenys, pvz. vardas
• Kontaktinė informacija, tokia kaip telefono numeris ir el
• Klientų sąveika pvz. žurnalo įrašai ir siuntimai
Kol reikia apdoroti užklausą.
Tvarkyti santykius su klientais, pvz. užregistruoti savo duomenis mūsų klientų registre, siųsti pranešimus, bendrauti su jumis apie santykius su klientais ir pan. Sutarčių sudarymas ir kai kuriais atvejais teisėtas interesas, jei sutartis dėl paslaugos teikimo buvo sudaryta su juridiniu asmeniu. • Asmens tapatybės duomenys, pvz. vardą ir socialinio draudimo numerį
• Pareigų įmonėje pavadinimas ir teisė pasirašyti įmonės vardu
• Kontaktiniai duomenys, pvz., adresas, telefono numeris ir el. paštas
Kol Jūs arba Jūsų darbdavys yra mūsų klientas ir penkis metus po to.
Pinigų plovimo prevencijos įstatymo normų laikymasis, KYC (Know You Customer) taisyklių  laikymasis, kurio privalo laikytis visos apskaitos įmonės. Teisinė pareiga rinkti informaciją apie sprendimų priėmėjus ir pagrindinius juridinių asmenų akcininkus. • Asmens tapatybės duomenys, pvz. vardą ir asmeninius duomenis
• Jūsų asmens dokumento kopija.
•Adresas ir pilietybė.
• Kontaktiniai duomenys, tokie kaip adresas, telefono numeris ir el. paštas
• Akcijų paketo dydis.
Kol Jūs arba Jūsų darbdavys yra mūsų klientas ir dešimt metus po to.
Reklamuoti mūsų ir mūsų partnerių ar grupės įmonių prekes ir paslaugas, kad galėtume teikti atitinkamą informaciją ir pasiūlymus. Teisėtas interesas. • Asmens tapatybės duomenys, pvz. vardas
• Kontaktinė informacija, pvz., adresas,
telefono numeris ir el. paštas
• Klientų segmentai, pvz. informacija apie tai, kuriam klientų segmentui priklausote
• Geografinė informacija
• IP adresas, įrenginio informacija.
Dveji metai po to, kai paskutinį kartą buvote aktyvus pas mus, pavyzdžiui, įsigijote prekę arba susisiekėte su mumis.

7. Su kuo galime dalytis jūsų duomenimis?
Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su įmonėmis ir tiekėjais, kurie teikia mums paslaugas, pvz. tvarko mūsų e-laiškus, siunčia pasiūlymus, prižiūri IT sistemas ir atlieka klientų analizę. Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali naudoti jūsų duomenų savo tikslams. Taip pat galime dalytis asmens duomenimis, kurių reikia norint nustatyti, įgyvendinti ir įgyvendinti Contus Ekonomi AB teisėtus interesus, kylančius iš sutarties, pavyzdžiui, bendraujant su skolų išieškojimo įmonėmis.

Taip pat galime dalytis jūsų asmens duomenimis, jei tai išplaukia iš Švedijos įstatymų ar valdžios institucijų teisės aktų, pavyzdžiui, jei dėl įstatymu numatytų priežasčių vykdydami apskaitą turime atskleisti informaciją Švedijos mokesčių inspekcijai (Skatteverket).

8. Kur tvarkomi jūsų duomenys?
Jūsų asmens duomenys tvarkomi ES. Jei naudosimės paslaugų teikėju, kuris perduoda jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, mes tai pareikalausime
imtis priemonių jūsų asmens duomenims apsaugoti pagal ES taikomus teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaudami garantijų, kad teikėjas saugo duomenis pagal galiojančius Švedijos duomenų apsaugos taisyklės. Jei norite sužinoti daugiau apie mūsų taikomas apsaugos priemones, galite susisiekti su mumis.

9. Jūsų teisės

Asmeninių duomenų taisymas ir prieiga prie jų
Jūs, kaip registruotas vartotojas, turite teisę bet kuriuo metu reikalauti ištaisyti neteisingą informaciją arba pakeisti Jūsų pateiktus asmens duomenis. Taip pat turite teisę matyti, kokius asmens duomenis apie jus užregistravome. Tai darote prašydami vadinamojo registro išrašo.

Atšaukti sutikimą ateityje
Jei jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisiniu sutikimo pagrindu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti nuolatinį sutikimą dėl tolesnio tvarkymo

Atsisakyti duomenų tvarkymo
Jūs turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, o Jūsų prašymą mes išnagrinėjame atsižvelgdami į interesų pusiausvyrą (pvz. susitarimas su Jūsų darbdaviu).
Galite bet kada atsisakyti reklamos ir pranešimų prenumeratos. Galite atsisakyti prenumeratos spustelėdami nuorodą gautame laiške arba susisiekus su mumis (kontaktinius duomenis žr. aukščiau).

Ištrynimas
Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau tai netaikoma, jei, pavyzdžiui, pagal įstatymus esame įpareigoti saugoti duomenis.

Apdorojimo apribojimas
Taip pat galite turėti teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Tačiau jei prašote apriboti jūsų duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad tuo metu, kai duomenų tvarkymas yra apribotas, negalėsime įvykdyti galimų įsipareigojimų jūsų atžvilgiu.

10. Speciali informacija apie slapukus

Kai lankotės mūsų svetainėje, naudojame „slapukus“. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie per naršyklę saugomi jūsų kietame diske. Juose saugoma speciali informacija apie Jūsų pasirinkimus, pvz. Jūsų numatytieji puslapio kalbos nustatymai arba kiti puslapio nustatymai, kuriuos jūsų naršyklė gali grąžinti mums, kai kitą kartą lankotės mūsų svetainėje, atsižvelgiant į slapuko veikimo laiką. Mūsų svetainėse naudojami dviejų skirtingų tipų slapukai. Vieni jų yra griežtai privalomi, nes reikalingi puslapio veikimo ir saugumo sumetimais. taip pat neprivalomi, paprastai analitiniai slapukai.

Žinoma, galite naudotis mūsų svetainėmis neaktyvuodami nė vienos rūšies slapukų, įskaitant slapukus, skirtus puslapio veikimui ir saugumui užtikrinti (toliau griežtai privalomi slapukai). Savo naršyklėje galite bet kada apriboti arba išjungti slapukų naudojimą. Tačiau tai gali turėti neigiamos įtakos mūsų tinklalapio funkcionalumui ir patogumui vartotojui.

Kodėl Jūs naudojate slapukus?

Mes naudojame slapukus:

• užtikrinti, kad svetainė veiktų tinkamai;
• tinklalapio srauto stebėjimui.

Kokių tipų slapukus naudojate?

Griežtai privalomi slapukai

Šie slapukai reikalingi svetainei, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, atsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas naršymo sesijos metu pereina iš vieno puslapio į kitą. Be griežtai privalomų slapukų būtų neįmanoma teikti tam tikrų svetainės paslaugų ir svetainė neveiktų taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka informacijos rinkodaros tikslais ir neprisimena, kur buvote internete, ir jie trunka nuo vienos naršymo sesijos iki kelių valandų. Privalomi slapukai nerenka asmeninės informacijos ir yra saugomi jūsų kompiuterio slapukų skiltyje.

analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda pagerinti svetainės veikimą. Analitiniai slapukai gali, pavyzdžiui, parodyti, kurie puslapiai lankomi dažniausiai, padėti registruoti su svetaine susijusias problemas ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra efektyvi. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojo informacijos, o visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anoniminė.

Kaip galiu tvarkyti slapukus?

Griežtai privalomi slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei Jūs atsisakysite tokio tipo slapukų, negalime numatyti, kaip veiks mūsų svetainė, kai joje apsilankysite. Tačiau galite išjungti „Google Analytics“ slapukus įdiegę slapukų valdymo įrankį, kurį rasite čia http://tools.google.com/ dlpage/ gaoptout .

Atkreipkite dėmesį, kad ištrindami slapukus arba išjungę slapukus ateityje, jums gali nepavykti pasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Slapukų nustatymų pakeitimas turės įtakos kitoms lankomoms svetainėms.


Susitarkime susitikimą Susisiekite dabar