Register branch in Sweden | Accounting and company formation in Sweden – Contus Ekonomi AB
Accounting and company incorporation in Sweden Call us +46 (0)79 304 0912


Schedule a meeting Contact Us

Registera ett filial av en utländsk bolag i Sverige

Många väljer att registrera ett Engelskt Ltd bolag eftersom fördelarna är så många. Bolaget du registerar är en juridisk person precis som aktiebolag i Sverige vilket innebär att du har full ansvarsbegränsning.

Svensk Utlandsregistrerad Filial (SUF)

Svensk Utlandsregistrerad Filial (SUF) är idag Sveriges störst växande företagsfom. Du registrerar en svensk filial till ditt Ltd bolag som först måste vara registrerat. När detta är klart har du samma förutsättningar som ett svensk aktiebolag men på bättre villkor. Du erhåller ett svenskt organisationsnummer och du kan momsregistrera företaget samt bli godkänd för F-skatt..

Du kan ha anställda

En filial (SUF) kan ha anställda. Du måste registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Skatter och avgifter

SUF betalar 22 procent i bolagsskatt på den vinst som företaget haft under året precis som aktiebolaget. Ägaren beskattas för lön för utfört arbete eller utdelning på aktierna. I ett SUF fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning som betalas ut genom modersbolaget. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier.

SUF: så räknas skatten ut

Nedan ser du hur skatter och avgifter i ett SUF är uppdelade genom ett förenklat exempel med ett enmansbolag där ägaren arbetar i företaget.

Bolagets skatt Ägarens skatt
Summa skatter och avgifter 73.424 59.800
Intäkter 400.000
Kostnader (exklusive löner) 100.000
Lön (exklusive socialavgifter) 180.000
Arbetsgivaravgifter 31,42 % på lönesumman 56.556
Kommunalskatt ca 31 % på lönesumman 55.800
Statlig skatt på lönesumman
20% på belopp över 384.600
25% på belopp över 545.200
Statlig skatt därmed 0 kr
Företagets vinst (400.000 – 100.000 – 180.000 – 56.556) 63.444
Bolagsskatt 26,3 % på företagets vinst 16.686
Vinst efter skatt 46.758
Utdelning 20 000 kr. Utdelning av vinsten till ägaren beskattas till 2/3 delar med 30 % i inkomstslaget kapital 4.000

Beställ registr. av aktiebolag Kr. 1.900 + mva => Kr 2.375

Jag bekräftar härmed tjänstebeställningen från Contus Ekonomi AB. Jag faktureras kr 1.900, – ex mva for denna tjänsten. Det tillkommer 1.900 kr avgift från Bolagsverket. Jag förstår att Contus Ekonomi AB producerar sin tjänst med hjälp av standartiserade dokument och detta är icke specifik rådgivning eller “skräddarsydda” dokument. Jag har blivit uppfordrat att söka profesionell juridisk rådgivning som kan vara mer relevant för min speciell situation. Jag har läst, forstått och godkänt vilkårer för tjänsten.

Schedule a meeting Contact Us