B E N D R O S I O S    S U T A R T I E S    S U    C O N T U S   E K O N O M I   S Ą L Y G O S

1. ŠALYS

"CONTUS EKONOMI" yra įmonė, kuri vadinasi CONTUS EKONOMI AB, švediškas įmonės kodas (organisationsnummer) 556893-7626, o registracijos adresas yra: Krossgatan 25, 162 50 Vällingby. "Klientas" yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal žemiau pateiktas sąlygas susitaria su CONTUS EKONOMI.

2. PRISIJUNGIMAS PRIE ŠIOS SUTARTIES

Ši sutartis yra sudaroma, kai klientas pateikia paslaugų užsakymą faksu, paštu, elektroniniu paštu arba per interneto puslapį (www.contus-accounting.se) pagalba. Užsakymo išsiuntimas reiškia, kad Klientas sutinka su šios sutarties sąlygomis. Klientas taip pat suteikia savo sutikimą gauti kitus specialius pasiūlymus iš CONTUS EKONOMI.

3. PASLAUGOS APRAŠYMAS

CONTUS EKONOMI suteikiama paslauga yra:
Dokumentų reikalingų įsteigti švedišką akcinę bendrovę (aktiebolag) paruošimas ir pateikimas Kliento pasirašymui naudojantis elektronine verksamt.se sistema arba popierinis tokių dokumentų pateikimas.

Į paslaugą įeina:
a) Standartizuotų mokestinio registravimo dokumentų paruošimas,
b) Pusės valandos konsultacija dėl PVM, darbdavio ir nuolatinės buveinės registracijos

4. KLIENTO ATSAKOMYBĖ

Klientas privalo:

a) Grąžinti CONTUS EKONOMI visus reikalingus dokumentus susitartu laiku.
b) Sutartu laiku sumokėti užmokestį už paslaugą.
c) Savo veikla nepažeidinėti Švedijos įstatymų.

CONTUS EKONOMI turi teisę nutraukti paslaugos teikimą jeigu:

a) Klientas per sutartą laiką nežiūrint į priminimus nepateikia informacijos reikalingos paslaugai suteikti, arba
b) Klientas CONTUS EKONOMI įvertinimu užsiima veikla, kuri kertasi su Švedijos įstatymais, arba
c) Klientas per sutartyje aprašytą laiką nesumokėjo CONTUS EKONOMI užmokesčio už šią paslaugą.

Kai paslaugos teikimas yra nutraukiamas CONTUS EKONOMI privalo informuoti Klientą apie paslaugos teikimo nutraukimą.

5. UŽMOKESTIS UŽ PASLAUGĄ

Klientas turi sumokėti užmokestį už šią paslaugą avansu, pagal avansinę sąskaitą, sutinkamai su paskutiniu galiojančiu CONTUS EKONOMI Paslaugų kainoraščiu. Jei per protingą laiką dėl kliento kaltės nebuvo įmanoma atlikti paslaugos, tuomet yra išrašoma sąskaita-faktūra už sugaištą laiką , sutinkamai su paskutiniu galiojančiu CONTUS EKONOMI Paslaugų kainoraščiu.

6. MOKĖJIMO TERMINAI

Paslaugos turi būti apmokėtos jas užsakant, sąskaita-faktūra, yra išrašoma jau atlikus paslaugą arba paaiškėjus, kad paslaugos neįmanoma atlikti.

7. KREDITINGUMO ĮVERTINIMAS

CONTUS EKONOMI turi teisę įvertinti Kliento kreditingumą, tai yra gali surinkti informaciją apie Klientą iš viešų šaltinių arba specialių įmonių, užsiimančių kreditingumo vertinimu, registrų. Remdamasi šia informacija CONTUS EKONOMI gali atsisakyti teikti paslaugą.

8. KONFIDENCIALUMAS

CONTUS EKONOMI, jo darbuotojai ir su juo susiję įmonės privalo paslaptyje saugoti informaciją apie Kliento naudojimąsi šiomis paslaugomis. Teismai, prokuratūra ir policija, taip pat ir kitos viešojo administravimo institucijos (pvz. Švedijos mokesčių inspekcija) įstatymų nustatyta tvarka gali gauti šią informaciją.

9. NUOSTOLIAI

CONTUS EKONOMI atsako už tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėle CONTUS EKONOMI aplaidumas. Tiesioginiais nuostoliais yra laikomos būtinos ir dokumentais patvirtintos išlaidos, kurias Klientas dėl šio aplaidumo privalėjo patirti. CONTUS EKONOMI atsakomybė už nuostolius patirta dėl neatsargumo ar aplaidumo yra ribojama užmokesčio už paslaugą suma, nepriklausomai ar tai buvo vienas įvykis ar keli įvykiai sukėlę žalą dėl tos pačios priežasties.

10. ŠIŲ PASLAUGŲ PERPARDAVIMAS

Klientas neturi teisės perparduoti šių paslaugų trečiai šaliai be CONTUS EKONOMI rašytinio sutikimo.

11. TEISĖS PASIRINKIMAS

Ši sutartis yra sudaryta remiantis Švedijos teise. Šis lietuviškas sutarties vertimas nėra atskira sutartis, o yra skirtas tik sutarties sudarytos švedų kalba iliustracijai ( sutartis sudaryta švedų kalba ). Nesutarimai kilę iš šios sutarties sprendžiami Švedijos teismuose.